Object structure
Title:

Rola państwa i jego interesariuszy we władztwie korporacyjnym w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego i kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the state and its stakeholders in corporate governance while getting out of the economic downturn and crisis

Creator:

Wąchol, Jerzy

Subject and Keywords:

koniunktura gospodarcza ; władze publiczne ; kryzys gospodarczy ; economic situation ; public authorities ; economic crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 417-426

Abstrakt:

Referat prezentuje możliwości wykorzystania mechanizmów kreowania koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem władz publicznych oraz ograniczonego interwencjonizmu państwa w gospodarkę rynkową, w szczególności poprzez wprowadzanie odpowiedniego zarządzania i prawa, a także interesariuszy we władzach spółki w ramach przyjętego ładu korporacyjnego i kodeksów dobrych praktyk. Na przykładzie danych statystycznych w Polsce i na świecie przedstawiono zmiany w gospodarce, związane z kreowaniem wzrostu gospodarczego poprzez władze państwowe po kryzysie i spowolnieniach gospodarczych lat 2008 i 2009. Zaprezentowano sukcesy i możliwe zagrożenia tych działań, ze szczególnym uwzględnieniem interesariuszy w postaci władz lokalnych i państwowych oraz pracowników i związków zawodowych w organach władz spółki w ramach nadzoru korporacyjnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: