Object structure
Title:

Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural polarization of Cracow Metropolitan Area

Creator:

Musiał-Malago, Monika

Subject and Keywords:

Krakowski Obszar Metropolitalny ; obszar metropolitalny ; polaryzacja ; rozwój społeczno-gospodarczy ; Cracow Metropolitan Area ; metropolitan area ; polarization ; socio-economic development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 120-132

Abstrakt:

We współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski wzrasta rola metropolii i powiązanego z nią funkcjonalnie otoczenia. Metropolie stają się ośrodkami dynamiki gospodarczej, społecznej, finansowej, naukowej, kulturalnej w skali zarówno regionalnej, jak i międzynarodowej. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Przeprowadzone badanie pozwala na wyznaczenie miejsca gminy w zbiorze wszystkich gmin KOM pod względem poziomu rozwoju. W badaniach zastosowano jedną z metod taksonomicznych, tzw. metodę standarowanych sum, polegającą na wyliczeniu syntetycznych wskaźników charakteryzujących poziom rozwoju analizowanego zjawiska. Do badań przyjęto zestaw 13 mierników z zakresu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin za rok 2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: