Object structure
Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne w regionach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec - szanse i zagrożenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public-private partnership in the border regions of Poland, the Czech Republic and Germany - opportunities and threats

Creator:

Miszczak, Katarzyna

Subject and Keywords:

partnerstwo publiczno-prywatne ; public private partnership ; współpraca transgraniczna ; zachodnie pogranicze Polski ; cross-border cooperation ; western Polish border territory

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 105-119

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę innowacyjnej koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w aspekcie współpracy transgranicznej Polski, Czech i Niemiec. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści i bariery ograniczające realizację projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Opisano uwarunkowania, cele, formy organizacyjno- prawne i strukturę finansowania projektów PPP. Zaprezentowano również specyfikę zachodniego pogranicza Polski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: