Object structure
Title:

Władza lokalna a rynek - pomiędzy współpracą a konkurencją

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local government and market - between cooperation and competition

Creator:

Chądzyński, Jacek

Subject and Keywords:

władza lokalna ; współpraca i konkurencja międzysektorowa ; local authority ; intersectoral cooperation and competition

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 241-251

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania pilotażowego, które stanowi jeden z etapów projektu badawczego "Władza lokalna między państwem, społeczeństwem a rynkiem: współpraca i konkurencja", przygotowanego i realizowanego przez pracowników Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego. Analizie poddano pytania dotyczące relacji zachodzących w badanych gminach pomiędzy władzą samorządową i podległymi jej podmiotami a sektorem biznesu i podmiotami tworzącymi sektor organizacji pozarządowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: