Object structure
Title:

Stan i zmiany zagospodarowania przestrzeni wsi w strefie podmiejskiej województwa małopolskiego na przykładzie gmin Niepołomnice i Wieliczka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spatial planning of rural areas in the suburbs of Małopolska: state and changes - the case of Wieliczka and Niepołomnice

Creator:

Serafin, Piotr

Subject and Keywords:

zagospodarowanie przestrzenne ; obszary wiejskie ; strefa podmiejska ; spatial planning ; rural areas ; suburban areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 162-179

Abstrakt:

Postępujące zmiany w obszarach wiejskich powodują występowanie konfliktów pomiędzy rolnictwem, budownictwem mieszkaniowym, usługami i przemysłem. Celem artykułu jest analiza zmian i ich przyczyn, zachodzących w przestrzeni wsi podmiejskiej. Za obszar badawczy posłużyły obszary wiejskie dwóch sąsiadujących gmin miejsko-wiejskich: Niepołomic i Wieliczki, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Krakowa, zaliczanych do tzw. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: