Object structure
Title:

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodka wzrostu w okresie kryzysu gospodarki światowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social-economic development of growth center in the time of worldwide economy crisis

Creator:

Rynio, Dorota

Subject and Keywords:

ośrodek wzrostu ; kryzys gospodarczy ; rozwój społeczno-gospodarczy ; centre of growth ; economic crisis ; social and economic development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 140-149

Abstrakt:

W procesie polaryzacji przestrzeni społeczno-gospodarczej tworzą się ośrodki intensywnego rozwoju. Kryzys gospodarki światowej w różnym stopniu dotyka poszczególnych obszarów, w tym również ośrodków wzrostu. W okresie kryzysu jednostki te budują różnorodne strategie. Władze aktywizują działania podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych bądź przyjmują postawę pasywną wobec następstw kryzysu. Przeciwdziałanie kryzysowi odnosi się głównie do utrzymania procesu inwestycyjnego na niezmienionym poziomie lub jego zwiększenia, zmian strukturalnych w gospodarce, budowy zaplecza zasobów wysokiej jakości, aktywizacji podmiotów funkcjonujących w jednostce itp. Skutki światowego kryzysu społeczno-gospodarczego nawet w tak intensywnie rozwijających się podmiotach, jak ośrodki wzrostu są odczuwalne w dłuższym okresie, a jednocześnie zmieniają one obszary, w których działają.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: