Object structure
Title:

Unia innowacji jako sposób na zwiększenie innowacyjności gospodarki europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation union as a way to increase the innovation in European economy

Creator:

Derlukiewicz, Niki

Subject and Keywords:

unia ; innowacja ; strategia ; union ; innovation ; strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 355-365

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce niezwykle ważna jest zdolność do tworzenia i adaptacji nowych rozwiązań, technologii, wprowadzania nowych produktów oraz usług. Należy zauważyć, że obecnie czynnikiem mającym istotny wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstwa, jak i regionu czy kraju są innowacje1. Na obszarze Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich można zaobserwować coraz większe zainteresowanie innowacjami, jak również ich wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, czego dowodem jest chociażby nowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii - "Europa 2020", w której to innowacje zajmują priorytetowe miejsce. W artykule zdefiniowano pojęcie innowacji, przedstawiono ich rodzaje oraz zaprezentowano ogólne wytyczne zawarte w dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską dotyczącym stworzenia we Wspólnocie Europejskiej "unii innowacji".

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: