Object structure
Title:

Właściciel małego przedsiębiorstwa menedżerem zorientowanym na kulturę - wyzwania i perspektywy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Owner of small company as a culture-oriented manager - challenges and prospects

Creator:

Stelmaszczyk, Monika

Subject and Keywords:

menedżer zorientowany na kulturę ; kultura organizacji ; właściciel małego przedsiębiorstwa ; culture-oriented manager ; culture of the organization ; owner of a small business

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 447-454

Abstrakt:

Zamierzeniem autorki było udowodnienie tezy, że właściciela małego przedsiębiorstwa charakteryzuje dużo wyższy poziom sprawności i skuteczności działania, jeżeli jest on zorientowany na kulturę organizacji. Analizę rozpoczęto od wskazania specyficznych cech właściciela - menedżera małego przedsiębiorstwa. Potem zwrócono uwagę na wartości, symbole, sposoby komunikowania się, rytuały, mity oraz tabu, czyli przejawy kultury. Następnie odpowiedziano na pytania: dlaczego menedżerowie powinni poszerzać wiedzę na temat kultury, kim jest menedżer zorientowany na kulturę oraz jakie zadania przed nim stoją? Zaprezentowano również model zorientowanego na kulturę menedżera małego przedsiębiorstwa, będący zestawieniem charakteryzujących go fundamentalnych zachowań oraz cech.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: