Object structure
Title:

Partycypacja społeczna - przymus czy rzeczywista potrzeba?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social participation - obligation or real need?

Creator:

Kalisiak-Mędelska, Magdalena

Subject and Keywords:

dobre rządzenie ; władza publiczna ; obywatele ; partycypacja społeczna ; good governance ; public authority ; citizens ; social participation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 262-276

Abstrakt:

Jednym z założeń demokratycznego systemu sprawowania władzy jest aktywne uczestnictwo obywateli w procesie rządzenia. Podstawowym przejawem aktywności obywatelskiej są przede wszystkim powszechne i bezpośrednie wybory. Zachodzące zmiany społeczno- gospodarcze i ustrojowe zmieniają jednak optykę postrzegania przez obywateli państwa i jego administracji. Przeobrażeniu ulega również świadomość obywateli co do funkcji, jaką w życiu publicznym pełnią, mogą lub chcieliby pełnić. Przemiany te wyznaczają nowy wymiar rządzenia, uwypuklający inne niż dotychczas stosowane standardy. Jednym z nich jest właśnie partycypacja społeczna. Celem rozważań podjętych w opracowaniu jest próba nakreślenia przejawów partycypacji społecznej na poziomie lokalnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: