Object

Title: Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowej

Title in english:

Portfolio Analysis in Strategic Management Accounting in the Area of Research and Development

Creator:

Kozarkiewicz, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 185-193

Abstrakt:

Celem artykułu była prezentacja, na podstawie przeglądu literatury, wybranych metod strategicznej rachunkowości zarządczej projektów, a mianowicie tzw. analiz portfelowych. W literaturze przedmiotu odnaleźć można bardzo różne metody należące do tej grupy. W artykule zaprezentowane zostaną dwie wybrane metody analiz portfelowych, które są szczególnie przydatne dla analizy projektów innowacyjnych. W końcowej części artykułu została poddana dyskusji ocena celowości ich stosowania, a także możliwości i bariery w ich praktycznej aplikacji. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122523

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information