Object

Title: Analiza rentowności produktów ubezpieczeniowych na przykładzie polskiego rynku w latach 2006-2008

Title in english:

Profitability Analysis of Insurance Products for the Polish Market between 2006 and 2008

Creator:

Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 45-52

Abstrakt:

Celem artykułu była analiza produktów ubezpieczeniowych pod kątem ich rentowności, a więc przychodów oraz kosztów, z którymi się wiążą. Materiał badawczy został pozyskany dzięki danym prezentowanym w raportach Komisji Nadzoru Finansowego, dlatego też przyjęty podział na grupy ubezpieczeniowe jest zgodny z ustawową klasyfikacją ubezpieczeń, jak również dane dotyczące przychodów i kosztów są takimi wielkościami, które przedstawiane są w sprawozdaniach finansowych. Okres badany to trzy lata, od roku 2006 do roku 2008. (fragment wstępu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122490

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information