Object

Title: Wybrane zagadnienia pomiaru efektywności działań

Title in english:

Measuring the Activities Effectiveness - Selected Issues

Creator:

Ossowski, Marek ; Zackiewicz, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 375-383

Abstrakt:

Celem artykułu był przegląd wybranych koncepcji i narzędzi efektywnego zarządzania działaniami. Omówiono dostępne metody pomiaru efektywności działań z perspektywy trzech ważnych aspektów tych działań: kosztów, czasu i jakości. Autorzy zwrócili uwagę w szczególności na takie narzędzia jak: miernik nazwany czasem krytycznym (Break-Even-Time BET), kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management TQM), analizę wartości (Value Analysis VA ), rachunek kosztów docelowych (Target Costing TC), budżetowanie oparte na działaniach (Activity Based Budgeting ABB), rachunek kosztów działań (Activity Based Costing ABC), zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecarad BSC), przypominając o możliwych kombinacji i integracji różnych narzędzi z nowoczesnymi metodami zarządzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122544

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information