Object structure
Title:

Budżetowanie jako instrument wspomagający zarządzanie w banku komercyjnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budgeting as an Instrument of Management in a Commercial Bank

Creator:

Lisowski, Mariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 242-250

Abstrakt:

Celem opracowania była próba przedstawienia podstawowych wymagań jakie spełniać powinny systemy budżetowania w bankach komercyjnych. Zaprezentowane zostały przykładowe rozwiązania w obszarze konstrukcji tablic budżetowania, dezagregacji kosztów działania, jak również postulowane metody konstruowania liczbowych planów operacyjnych - budżetów. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: