Object structure
Title:

Wybrane problemy planowania i kontroli działalności zaplecza budowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Planning and Controlling of the Contractor's Plant and Temporary Facilities

Creator:

Kotapski, Roman

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 163-172

Abstrakt:

Zaplecze budowy jest zróżnicowane i ma swoje uwarunkowania organizacyjne oraz sprecyzowane zadania do realizacji. W związku z tym trzeba dokonać identyfikacji przychodów i kosztów jego działalności, określić zasady rozliczeń pomiędzy zapleczem budowy a budową, opracować jego budżet. Nie należy również zapominać o systemie monitoringu zaplecza budowy. Elementem monitoringu będą narzędzia rachunkowości zarządczej, w tym adekwatny rachunek wyników, odpowiednie przekroje ewidencyjne przychodów i kosztów zaplecza budowy. Również muszą być spełnione odpowiednie warunki organizacyjne, aby można było skutecznie zarządzać zapleczem budowy w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: