Object structure
Title:

Wyznaczanie kosztów utraconych korzyści w operacyjnych rachunkach decyzyjnych /

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determination of the Opportunity Costs in the Operational Decision-Making Models

Creator:

Nadolna, Bożena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 310-318

Abstrakt:

Rachunki decyzyjne mają za zadanie przekształcać informacje ekonomiczne w decyzje. Informacje w tych rachunkach mogą pełnić funkcję parametrów opisujących różne sytuacje decyzyjne lub też stanowić kryteria wyboru optymalnej decyzji. Kryteria te powinny być dobierane ze względu na ich istotność w rozwiązywaniu danego problemu decyzyjnego. Zadanie to realizują koszty/przychody relewantne, których procedury wyznaczania umożliwiają naturalną selekcję informacji istotnej dla decyzji. Jedną z kategorii kosztowych wykorzystywaną w analizie kosztów relewantnych są koszty utraconych korzyści. Celem artykułu było przedstawienie sytuacji decyzyjnych generujących koszty utraconych korzyści. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: