Object structure
Title:

Zarządzanie wynikiem w warunkach kryzysowego ograniczenia finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Profit Management under Crisis Financial Constraint

Creator:

Mielcarek, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 299-309

Abstrakt:

W opracowaniu podjęty został problem sposobu analizowania wyniku przedsiębiorstwa i zarządzania nim w warunkach wystąpienia ograniczenia finansowego w czasie kryzysu. Przedmiotem analizy była tylko ta część kapitału obrotowego, która służy do finansowania zakupów materiałów i energii. Zastosowany został zatem przykład produkcji materiało- i energochłonnej. Takiej charakterystyce odpowiada produkcja butelek w hucie szkła. (fragment wstępu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: