Object

Title: Wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów i wyników w ocenie efektywności jednostek badawczo-rozwojowych

Title in english:

Multilevel and Multi-Structural Income Statement in Profitability Analysis for R&D Units

Creator:

Nóżka, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 359-366

Abstrakt:

W artykule omówiono jedno z najbardziej skutecznych narzędzi rachunkowości zarządczej - wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów zmiennych. Model ten opisano, jako narzędzie planistyczno-kontrolne z możliwością wykorzystania w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR). Sposób konstrukcji tego modelu, stanowiąc jednocześnie rodzaj raportu na temat rentowności jednostki badawczo-rozwojowej, przedstawiono na przykładzie wybranego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki (IMW).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122542

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information