Object structure
Title:

Założenia metodyczne oceny opłacalności inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodical Assumptions of the Investment's Profitability Evaluation in a Small Enterprise

Creator:

Jaworski, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 93-100

Abstrakt:

Głównym celem artykułu była prezentacja koncepcji szacownia opłacalności inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie, natomiast podstawowym wątkiem badawczym praktyczna weryfikacja opracowanego modelu. W artykule wykorzystano ogólne metody analizy ekonomicznej, klasyczne narzędzia rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz studium przypadku. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: