Object structure
Title:

Planowanie i kontrola w systemie rachunkowości zarządczej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Planning and Control in the Management Accounting System in Public Health Care Institutions

Creator:

Baran, Wioletta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 13-20

Abstrakt:

W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych uzyskane od 47 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem właścicielskim jest minister zdrowia. Badania stanowią część prac prowadzonych w związku z projektem nad rozporządzeniem w sprawie rachunku kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: