Object structure
Title:

Modelowanie informacji kosztowej na poziomie zasobów w rachunku kosztów działań na przykładzie szkół wyższych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modeling Cost Information at the Level of Resources Inactivity-Based Costing on the Example of Schools of Higher Education

Creator:

Klaus-Rosińska, Agata ; Kuchta, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 133-142

Abstrakt:

Aby istniała możliwość pozyskiwania informacji kosztowej i zarządzania nią na poziomie zasobów, konieczne jest utrzymanie pewnej konwencji w modelowaniu rachunku kosztów działań na tym poziomie. Celem artykułu jest omówienie kwestii związanych z modelowaniem informacji kosztowej w rachunku kosztów działań na poziomie zasobów. Autorki przedstawiają nomenklaturę związaną z pojęciem zasobu oraz omawiają trzy powiązane ze sobą wątki, a mianowicie: identyfikację zasobów, modelowanie pul kosztów reprezentujących zasoby, modelowanie przepływu kosztów pomiędzy zasobami. W artykule zawarto przykłady rozwiązań zastosowanych w trakcie implementacji ABC w szkołach wyższych, związanych z modelowaniem informacji kosztowej na poziomie zasobów. Przykłady te dotyczą uniwersytetów australijskich oraz Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 2006 r. podjęto próbę wdrożenia rachunku kosztów działań na jednym z wydziałów. W artykule podjęte zostały próby: zdefiniowania nowych, przydatnych z punktu widzenia modelowania informacji kosztowej, pojęć takich jak: zasób pomocniczy, zasób docelowy, nośnik kosztów zasobów pomocniczych oraz przedstawienia możliwych relacji występujących w układach zidentyfikowanych zasobów. (fragment wstępu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: