Object structure
Title:

Optymalizacja procesu gromadzenia informacji kosztowych na potrzeby decyzyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Optimization Process of Stockpiling of Cost Information for Decision Requirements

Creator:

Pawłowska-Mielech, Jadwiga

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 384-389

Abstrakt:

Celem artykułu było zaprezentowanie możliwości usprawnienia procesu pozyskiwania informacji kosztowych na potrzeby decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (MS Excel), z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Wykorzystanie techniki komputerowej pozwoliło osiągnąć wyższą efektywność działań przy niższych nakładach przez gromadzenie, przetwarzanie oraz porządkowanie informacji i ich wizualizację. Na potrzeby opracowania przedstawiono analizę koszty-wielkość, sprzedaży-zysk. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: