Object structure
Title:

Pomiar dokonań na przykładzie przedsiębiorstwa X

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance Measurement on the Example of a Company X

Creator:

Makowska, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 262-270

Abstrakt:

Coraz częściej przedsiębiorstwa do pomiaru dokonań wykorzystują, obok miar finansowych, także mierniki niefinansowe. Włączenie tych środków wynika z faktu, że same wskaźniki finansowe są dalekie od bycia idealnym rozwiązaniem. Prawidłowo zbudowany system oceny pracy jest ważnym elementem współczesnej gospodarki. Zapewnia szeroki zakres informacji, który jest potrzebny do efektywnego wykorzystania zasobów. Tekst oparty został o doświadczenia firmy X zajmującej się produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów spożywczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: