Object structure
Title:

Budżetowanie - system zarządzania kosztami i wynikami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budgeting - Costs and Profits Management System in a Production Factory

Creator:

Urbanek, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 458-467

Abstrakt:

W artykule omówiono budżetowanie jako skuteczne narzędzie zarządzania, umożliwiające precyzyjną kontrolę kosztów. Umiejętne zarządzanie wpływa bezpośrednio na zyski. Autor przedstawił i przeanalizował etapy procesu budżetowania oraz funkcje i zasady, które kontrolują ten proces. Sam proces budżetowania przedstawił na przykładzie zakładu produkcyjnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: