Object structure
Title:

Produkcyjna karta wyników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manufacturing Scorecard

Creator:

Gubicz-Stachowiak, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 76-84

Abstrakt:

Autorka omówiła jeden z rodzajów raportów, tzw. produkcyjną kartę wyników (manufacturing scorecard). Jest to raport dostarczający informacji o produkcyjnej działalności firmy. Został opracowany na podstawie zasad zbilansowanej karty wyników, czyli za pomocą metody rachunkowości zarządczej, która integruje pomiar i ocenę kluczowych czynników sukcesu, a więc służy zarządzaniu strategicznemu i badaniu stopnia osiągania długofalowych celów organizacji w krótkich okresach. (fragment wstępu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: