Object structure
Title:

Rola rachunku kosztów w kształtowaniu wyników działalności przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Bill of Costs in the Assessment of Activities and Management Results in an Enterprise

Creator:

Nesterowicz, Renata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 319-325

Abstrakt:

Celem artykułu była próba określenia, jaką funkcję spełnia rachunek kosztów w ocenie wyników działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, iż koszty jednostki gospodarczej są złożoną kategorią ekonomiczną, obejmującą wiele różnorodnych grup i pozycji. Rozpatrywanie kosztów globalnych poniesionych przez jednostkę nie daje możliwości analitycznych, informacyjnych i kontrolnych wewnętrznej struktury tych kosztów. W celu otrzymania dokładnych danych potrzebnych do kierowania przedsiębiorstwem stosuje się dość powszechnie rachunek kosztów. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: