Object

Title: Metodyka ustalania kosztów produkcji mleka w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (International Farm Comparison Network – IFCN)

Title in english:

Methodology for determining the cost of milk production in the International Farm Comparison Network

Creator:

Parzonko, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 383-394

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja metodyki ustalania kosztów produkcji mleka w typowych gospodarstwach mlecznych na świecie według metodyki stosowanej przez Międzynarodową Sieć Gospodarstw Porównawczych (IFCN), przedstawienie słabości tej metody oraz zaprezentowanie wyników z porównań międzynarodowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w ramach IFCN ustala się koszty produkcji mleka, biorąc pod uwagę koszty bezpośrednie, część kosztów pośrednich i koszty alternatywne. Słabością metody jest podział kosztów pośrednich według różnych kluczy. W grupie analizowanych typowych gospodarstw mlecznych najwyższe koszty w relacji do produkowanego mleka ponoszone są w gospodarstwach UE i Szwajcarii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73999

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information