Object structure
Title:

Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Total costing versus variable costing

Creator:

Stępień, Konrad

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 482-491

Abstrakt:

Wraz ze zmianami zachodzącymi w rachunkowości nastąpiły także zmiany w rachunku kosztów. Początkowo rachunek kosztów służył do ustalenia kosztu wytworzenia produktów w przedsiębiorstwie. Z czasem jednak zaczął być wykorzystywany przez menedżerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem do planowania przyszłej jego działalności. Niniejsze opracowanie poświęcono dwóm modelom rachunku kosztów: rachunkowi kosztów pełnych i rachunkowi kosztów zmiennych. Pokazano w nim miejsce rachunku kosztów w strukturze współczesnej rachunkowości. Przedstawiono tło historyczne powstania rachunku kosztów pełnych i zmiennych oraz dokonano analizy porównawczej tych dwóch wiodących modeli rachunku kosztów. Zaprezentowano także wyniki badań empirycznych dotyczących funkcjonowania rachunku kosztów w praktyce polskich przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: