Object structure
Title:

Identyfikacja, pomiar i ewidencja kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw energetycznych – wyniki badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification, measurement and register of environmental protection costs in cost accounts of Polish energy enterprises – results of questionnaire research

Creator:

Majchrzak, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 291-300

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat identyfikacji, pomiaru i ewidencji kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów, przeprowadzonych w sześćdziesięciu przedsiębiorstwach energetycznych województwa zachodniopomorskiego. Badania jednoznacznie wykazały, że polskie przedsiębiorstwa energetyczne nie prowadzą wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów ochrony środowiska. Uniemożliwia to analizę, wnioskowanie i podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących środowiska naturalnego. Przeszkodą do ujęcia w ewidencji księgowej kosztów ochrony środowiska jest m.in. brak jednoznacznie określonych procedur ich pomiaru i wyceny. W związku z tym istnieje potrzeba umiejscowienia w strukturze rachunku kosztów przedsiębiorstw energetycznych podsystemu rachunku kosztów ochrony środowiska

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: