Object structure
Title:

Rachunek kosztów docelowych – możliwości wykorzystania w przemyśle mleczarskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Target costing – possibilities of using in dairy industry

Creator:

Soliwoda, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 472-481

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę rachunku kosztów docelowych jako instrumentu strategicznego zarządzania kosztami. Zwrócono uwagę na stan obecny zarządzania kosztami w spółdzielczych zakładach mleczarskich. Dokonano próby oceny możliwości wykorzystania rachunku kosztów docelowych w zakładach mleczarskich w Polsce, analizując przesłanki i trudności w implementacji tego instrumentu. Wdrożenie RKD może być częściowe: może dotyczyć tylko określonych projektów wdrożeniowych, komórek R&D, oddziałów. W przypadku spółdzielni mleczarskich najistotniejsze są przeobrażenia organizacyjne na płaszczyźnie technicznej i kulturowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: