Object structure
Title:

Problemy potrącania kosztów w rachunku dochodu podatkowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of deducting the costs in the income tax account

Creator:

Poszwa, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 404-411

Abstrakt:

Rachunek dochodu to proces ustalania przychodów i kosztów działalności na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego. W praktyce szczególnym problemem jest ustalanie kosztów podatkowych. Koszty uznane za podatkowe powinny być przypisane do właściwych lat, a w przypadku ustalania zaliczek również do właściwych miesięcy lub kwartałów. Podatnicy prowadzący ewidencję w formie ksiąg rachunkowych powinni zastosować odpowiednie procedury rozliczania i kalkulacji kosztów podatkowych. Obowiązkiem podatnika jest nie tylko prawidłowe zidentyfikowanie poniesionych kosztów podatkowych. Koszty powinny być uwzględnione w rachunku dochodu we właściwym okresie. Termin potrącenia kosztów podatkowych zależy od ich zakwalifikowania do kosztów bezpośrednio lub pośrednio związanych z przychodami podatkowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: