Object structure
Title:

Znaczenie informacji generowanych przez rachunek kosztów w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of the information generated by cost accounting in the management of research and development activity

Creator:

Rokita, Sabina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 412-420

Abstrakt:

Działalność badawczo-rozwojowa jest ze swej natury nierutynowa, w dużej mierze nieprzewidywalna w zakresie wyników podejmowanych działań, a przy tym angażująca znaczne zasoby. Dlatego problemy decyzyjne, z jakimi stykają się decydenci, i wynikające z nich zapotrzebowanie na wieloprzekrojowe informacje o kosztach działalności badawczo-rozwojowej wymagają łączenia ze sobą zarówno tradycyjnego rachunku kosztów, jak i nowoczesnych rachunków kosztów. Celem artykułu jest zasygnalizowanie przydatności informacji o kosztach dostarczanych przez rachunek kosztów w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: