Object structure
Title:

Koszty obsługi klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs of client’s service in the cost account of client’s lifecycle

Creator:

Lew, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 282-290

Abstrakt:

Tworzenie długotrwałych poprawnych relacji z klientami jest jednym z kluczowych elementów decydujących o sukcesie na rynku. Działania temu służące pociągają za sobą koszty, które mają różny charakter i wartość uzależnioną od etapu tych relacji. Artykuł ma na celu przedstawienie problemów dotyczących narzędzi stosowanych na etapie obsługi klientów i związanych z nimi kosztów. Koszty obsługi klientów w swojej skumulowanej wartości stanowią najczęściej największą część kosztów relacji z poszczególnymi klientami, a co za tym idzie – ich optymalizacja przynieść może najlepsze efekty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: