Object

Title: Wyznaczenie i realizacja celu ekonomicznego jako podstawa działalności ZOZ

Title in english:

Designation and implementation of the economic goal as a basis of the medical units activity

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 96-106

Abstrakt:

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) realizują głównie cele społeczne. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej mają obowiązek pokrywać z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że nawet te SPZOZ, które generują zyski, nie zawsze osiągają rentowność satysfakcjonującą właścicieli podmiotu, w przypadku SPZOZ Skarb Państwa reprezentowany przez organy założycielskie zakładów. Dla Skarbu Państwa za wystarczającą można uznać rentowność niepowodującą utraty wartości majątku (kapitałów), w które zakład został wyposażony i użytkuje. Miernikiem celu ekonomicznego SPZOZ może być relacja wartości dochodowej zakładu do jego wartości księgowej skorygowanej. Wskaźnik powinien być przynajmniej równy 1

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73972

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information