Object structure
Title:

Sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego i możliwości ich wykorzystania w ocenie dokonań samorządu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial statements of local governments and the possibilities of their use in the assessment of local governments achievements

Creator:

Dylewski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 141-149

Abstrakt:

Artykuł prezentuje problematykę związaną ze sprawozdawczością w jednostkach samorządu terytorialnego jako głównego źródła danych analiz stosowanych w sektorze samorządowym. Podstawowe informacje pochodzą z planowanych i wykonanych budżetów JST. Budżet w ujęciu ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zestawia dochody, przychody oraz wydatki i rozchody. Natomiast sama uchwała budżetowa zawiera także plany finansowe zakładów budżetowych, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, plany dochodów rachunku dochodów jednostek z zakresu systemu oświaty oraz wydatków nimi finansowanych. Istotnym problemem, jaki poruszono w artykule, jest przydatność informacji sporządzanych w JST do celów zarządczych, w tym oceny dokonań. Postawionym problemem badawczym jest pytanie, czy dotychczasowe informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej są wystarczające, aby skutecznie zarządzać, w szczególności finansami, oraz oceniać dokonania w nowych uwarunkowaniach prawnych i konieczności zastosowania metod budżetowania zadaniowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: