Object

Title: Prezentacja dokonań spółek giełdowych inwestorom zagranicznym

Title in english:

Performance disclosure to foreign investors in publicly quoted companies

Creator:

Dyczkowska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 107-120

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja stopnia realizacji przez zarządy polskich spółek giełdowych dobrej praktyki funkcjonowania internetowych serwisów inwestorskich w języku angielskim. Autorka za obiekty badania obrała spółki budowlane i zweryfikowała, w jakim zakresie spełniają one zalecenia rekomendowane przez Radę Giełdy, dotyczące ujawniania zagranicznym inwestorom określonego zakresu informacji. Zbadano m.in., czy spółki udostępniają podstawowe dokumenty korporacyjne, życiorysy zawodowe członków zarządu oraz rady nadzorczej, raporty bieżące i okresowe, sprawozdania z działalności rady nadzorczej, informacje na temat walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz oświadczenia dotyczące stosowania ładu korporacyjnego. W podsumowaniu zaprezentowano wyniki oceny merytorycznej i wizualnej serwisów spółek giełdowych skierowanych do inwestorów zagranicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73973

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information