Object structure
Title:

Czynniki satysfakcji pracownika naukowo-dydaktycznego w szkole wyższej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Satisfaction factors of research-didactic employee in higher education

Creator:

Ryńca, Radosław ; Miśko, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 444-459

Abstrakt:

Odpowiednie zarządzanie uczelnią wyższą wymaga nie tylko skupienia uwagi na właściwym gospodarowaniu zasobami uczelni i prowadzonych badaniach naukowych. Wymaga także skoncentrowania się na najważniejszym z posiadanych zasobów niematerialnych, jakim jest pracownik uczelni. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w dużym stopniu bowiem wpływa na jakość wykonywanej pracy, a w konsekwencji na poziom świadczonej usługi dydaktycznej. Artykuł podejmuje próbę usystematyzowania czynników satysfakcji pracownika naukowo-dydaktycznego na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz badań innych autorów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: