Object structure
Title:

Koncepcja majątkowej wyceny wartości przedsiębiorstwa (na przykładzie wyceny wartości szpitala)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Concept of property valuation of an enterprise (on the example of hospital valuation)

Creator:

Warelis, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 543-553

Abstrakt:

Wycena majątkowa szpitala jest źródłem informacji o jego wartości. W rachunkowości ciągle poszukuje się optymalnych sposobów pomiaru ekonomicznego, albowiem główny problem rachunkowości tkwi w niedoskonałości pomiaru wartości i świadomości, że brak jest uniwersalnych miar i procedur pomiaru wartości. Model wyceny majątkowej szpitala jest pożądany w praktyce z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wycenę zarówno placówek ochrony zdrowia, jak i składników ich majątku. Przeprowadzone analizy wskazują na trudności w utworzeniu uniwersalnego modelu wyceny szpitala przede wszystkim ze względu na wielość modeli i metod wyceny znanych w literaturze i stosowanych w praktyce. Koncepcja wyceny szpitala powinna być opracowywana z uwzględnieniem celu wyceny jako czynnika, od którego należy uzależnić postać modelu wyceny oraz wybór metody wyceny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: