Object structure
Title:

Ocena korzyści z restrukturyzacji przedsiębiorstw wodociągowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the benefits of water-supply enterprises restructuring

Creator:

Manczur, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 301-310

Abstrakt:

Opracowanie ma na celu przybliżenie zagadnień restrukturyzacji, które powszechnie znane i stosowane w obrocie gospodarczym z powodzeniem mogą być wykorzystane w branży komunalnej. Zachodzące w ostatnim okresie zmiany gospodarcze, w tym zmiany sektora finansów publicznych, skłaniają do analizy możliwości zagospodarowania majątku komunalnego w sposób najbardziej efektywny. Analizy pod kątem możliwości zastosowania przywołanych zagadnień dokonano na przykładzie jednej ze spółek branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Polski, w której doprowadzono do zmian własnościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: