Object structure
Title:

Identyfikacja prac badawczo-rozwojowych a pomiar dokonań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of researches and development works versus performance measurement

Creator:

Piotrowska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 395-403

Abstrakt:

W koncepcji pomiaru dokonań organizacje gospodarcze powinny wyodrębniać realizowane prace badawczo-rozwojowe będące źródłem ich innowacyjności w oddzielne obszary. Właściwa identyfikacja efektów działań badawczo-rozwojowych stanowi więc niezbędny element w procesie wydzielania tych obszarów, gdyż determinuje sposób ich pomiaru, czyli wyceny, tym samym odpowiedniego doboru miar finansowych i niefinansowych stosowanych do ich opisu. Tak więc celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak należy definiować działania badawczo-rozwojowe w celu ich właściwej identyfikacji, na potrzeby pomiaru dokonań organizacji gospodarczej?

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: