Object

Title: Modelowanie struktur informacyjnych rachunku kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie. Studium przypadku

Title in english:

Modelling information structures of activity-based costing in a medium-sized production enterprise. Case study

Creator:

Leszczyński, Zbigniew

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 267-281

Abstrakt:

W artykule została zaprezentowana metodyka modelowania struktur informacyjnych rachunku kosztów działań dla średnich przedsiębiorstw, umożliwiająca tego typu przedsiębiorstwom przy pomocy kadry menedżerskiej i niewielkich zasobów finansowych zbudowanie modelu pilotażowego rachunku kosztów działań i wdrożenie go do praktyki gospodarczej. Modelowanie struktur informacyjnych rachunku kosztów działań rozpoczyna się od identyfikacji działań oraz rodzajów zasobów prostych, złożonych, elastycznych i zaangażowanych, zużywanych w procesach produkcyjnych. Na tej podstawie budowany jest wielopoziomowy schemat przepływu zużywanych zasobów (schemat przepływu kosztów) do działań i pomiędzy działaniami. Wykorzystując zbudowany schemat przepływu strumieni zużywanych zasobów i zaprojektowane nośniki kosztów zasobów i działań, przedstawiono i szczegółowo omówiono architekturę modelu akumulacji kosztów, który jest fundamentem rachunku kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie. Architektura informacyjna modelu akumulacji kosztów opiera się na zbiorach informacyjnych wykorzystywanych w procesie alokacji i akumulowania kosztów. Struktura i zadania zbiorów informacyjnych zostały szczegółowo omówione

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73988

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information