Object structure
Title:

Uwzględnienie ryzyka finansowego w analizie rezultatów gospodarowania przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consideration of the financial risk in the analysis of company management

Creator:

Michalski, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 330-341

Abstrakt:

Analiza wyników funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, oderwana od analizy podejmowanego ryzyka finansowego, może prowadzić do błędnych wniosków. W celu zapewnienia efektywności pomiaru osiągnięć w warunkach ryzyka autor proponuje spójne podejście, obejmujące elementy ryzyka finansowego, umożliwiające na tej podstawie ocenę rzeczywistych efektów ekonomicznych podjętych decyzji. Definiowanie sposobu pomiaru wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa uwzględniających podejmowane ryzyko finansowe ma za zadanie doprowadzić do wypracowania jednego, jasno zdefiniowanego rozwiązania, zharmonizowanego z charakterystyką działalności badanej jednostki. Artykuł ma charakter koncepcyjny, kreujący podstawę do rozwoju wskaźników efektywności uwzględniających koszty podejmowania ryzyka finansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: