Object

Title: Pomiar i prezentacja dokonań organizacji pożytku publicznego

Title in english:

Performance measurement and disclosure in public benefit organisations

Creator:

Dyczkowski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 121-130

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano czynniki warunkujące pomiar i prezentację dokonań organizacji pożytku publicznego. W pierwszej części zwrócono uwagę na zależność między uzyskiwaniem i prezentacją dokonań jednostki a pozyskaniem przez organizację wsparcia ze strony darczyńców i instytucji publicznych. Następnie przybliżono zakres informacyjnego wsparcia, jaki dają obligatoryjne wymogi dotyczące sprawozdawczości zewnętrznym i wewnętrznym interesariuszom organizacji pożytku publicznego. W końcowej części opracowania zaprezentowano system pomiaru dokonań – w podziale na mierniki efektów podstawowych, wspierających i o charakterze wewnętrznym – którego wykorzystanie pozwala zwiększyć zasoby informacji zarządczych dostępnych w omawianej grupie jednostek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73974

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information