Object

Title: Zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej - najważniejszego czynnika kształtującego zdolność uczenia się przedsiębiorstwa

Title in english:

Human Resource Management and the Shaping of the Open Organizational Culture - the Most Important Factor of the Organizational Learning Capability

Creator:

Zgrzywa-Ziemak, Anna ; Hopej, Marian ; Kamiński, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 545-552

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę określenia wpływu rekrutacji, selekcji, oceny i rozwoju oraz motywowania pracowników na kulturę organizacyjną. W badaniach uwzględniono również inne czynniki kulturotwórcze. Wykazano, że na kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej wpływ mają: przywództwo rozproszone, selekcja pracowników oraz kluczowe wartości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120168

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information