Object structure
Title:

Wykorzystanie mechanizmu przestrzennego wydzielenia w procesie strategicznej odnowy granic organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of Spatial Separation Mechanism in the Process of Strategic Renewal of Organizational Boundaries

Creator:

Cyfert, Szymon

Subject and Keywords:

odnowa organizacji ; granice organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 212-217

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania mechanizmu przestrzennego wydzielenia w procesie strategicznej odnowy granic organizacji. Punktem wyjścia w artykule uczyniono przedstawienie podstawowych założeń koncepcji granic organizacji oraz charakterystykę mechanizmów wydzielenia pojawiających się w koncepcji odnowy strategicznej, co w dalszej części pozwoliło na zaprezentowanie autorskiej propozycji procesu strategicznej odnowy granic organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: