Object structure
Title:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Human Resources Management in Crisis

Creator:

Lewicka, Dagmara

Subject and Keywords:

kryzys ; komunikowanie w kryzysie ; zasoby ludzkie w kryzysie ; skutki kryzysu widziane oczami pracowników

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 565-574

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zagadnienie wpływu kryzysu na zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentuje działania przedsiębiorstw, które w rankingu "Fortune 500" na najlepszego pracodawcę zajęły w 2009 r. miejsca w pierwszej dziesiątce, poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki sprawiły, że przedsiębiorstwa te uplasowały się tak wysoko, mimo kryzysu gospodarczego. W drugiej części autorka przedstawia rezultaty sondażu przeprowadzonego wśród pracowników oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania województw dolnośląskiego i małopolskiego w celu uzyskania informacji na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa polskie oraz ich wpływu na pracowników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: