Object structure
Title:

Controlling strategiczny w zapobieganiu kryzysom organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Controlling in Crisis Prevention in an Organization

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Kral, Zygmunt ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Subject and Keywords:

kryzys ; zapobieganie kryzysom ; controlling strategiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 299-310

Abstrakt:

Zaprezentowano koncepcję controllingu strategicznego jako metodę zapobiegania kryzysom organizacji. Zdefiniowano pojęcie controllingu strategicznego i określono jego istotę. Zdefiniowano również pojęcie kryzysu organizacji i pojęcia pokrewne. Przedstawiono charakterystykę controllingu strategicznego w zapobieganiu kryzysom organizacji, a także wskazano metody odznaczające się przydatnością w tym procesie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: