Object

Title: Zarządzanie projektami jako mechanizm odnowy strategicznej przedsiębiorstwa

Title in english:

Project Management as a Mechanism for Renewal of Strategic Enterprises

Creator:

Dolata, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 514-520

Abstrakt:

Dynamika zmian w otoczeniu zmusza współczesne przedsiębiorstwa do zdecydowanie szybszego niż kiedykolwiek dostosowania i uelastycznienia sposobu prowadzenia działalności organizacji. Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia odbywa się poprzez wprowadzanie zmian zarówno w strategicznym, jak i w operacyjnym wymiarze organizacji. Powodzenie tych zmian warunkowane jest wykształceniem odpowiednich mechanizmów w systemie zarządzania organizacją. Jednym z mechanizmów wspierających proces zarządzania zmianami jest zarządzanie projektami. Celem artykułu jest opisanie zarządzania projektami jako mechanizmu odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w artykule uczyniono przedstawienie istoty i koncepcji strategicznej odnowy organizacji, co w dalszej części pozwoliło na wykazanie, iż proces zarządzania projektami jest elementem będącym w ścisłej korelacji z odnową strategiczną przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120164

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information