Object

Title: O potrzebie uwzględniania norm etycznych w zarządzaniu kryzysowym

Title in english:

About the Need of Taking Ethical Standards into Consideration in the Process of Crisis Management

Creator:

Zabłocka-Kluczka, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 427-437

Abstrakt:

Niniejszy artykuł nie jest wyczerpującym opracowaniem dotyczącym etyki zarządzania kryzysowego, a raczej próbą sygnalizacji pewnych istotnych, jak się wydaje, kwestii w tej materii. Pewne zagadnienia (np. odnoszące się do etyki jako nauki o zasadach moralnych, etyki biznesu czy etyki zarządzania) są z konieczności potraktowane dosyć powierzchownie. Celem artykułu jest natomiast próba zwrócenia uwagi na dylematy moralne, które towarzyszą procesom podejmowania decyzji w kryzysie. W szczególności przedstawiono w nim uwarunkowania, jakie stwarza kryzys organizacji dla realizacji postulatów etyki w zarządzaniu, podwaliny idei etycznego zarządzania kryzysowego oraz niektóre dylematy związane z jej realizacją.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120155

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information