Object structure
Title:

Firmy odpryskowe jako nośnik przedsiębiorczej odnowy uczelni wyższych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spin-Off Companies as a Carrier of the Entrepreneurial Revival of Universities

Creator:

Kwiotkowska, Anna

Subject and Keywords:

strategiczna odnowa uczelni wyższych ; przedsiębiorczość akademicka ; przedsiębiorczy uniwersytet ; firmy odpryskowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 58-65

Abstrakt:

Zjawiska kryzysowe w gospodarce, oddziałując na różne aspekty aktywności społecznej, nie pozostają bez wpływu na sferę nauki i szkolnictwa wyższego. Szczególnie obecnie przed uczelniami wyższymi stoi wyzwanie reorientacji w kierunku większego intelektualnego wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, zwłaszcza poprzez podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej o wysokim stopniu użyteczności. W tym kontekście jedną z istotnych strategii stosowanych przez uczelnie wyższe staje się podejście zachęcające pracowników naukowych do aktywności, poprzez zakładanie tzw. firm odpryskowych. W artykule zaprezentowano strukturę konceptualną do badania przedsiębiorczego procesu powstania tychże firm, traktowanych jako efektywne mechanizmy komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu technologii, która może stymulować ich rozwój. Słowa kluczowe: strategiczna odnowa uczelni wyższych, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorczy uniwersytet, firmy odpryskowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: