Object

Title: Diagnoza poziomu zarządzania w instytucji sektora publicznego na przykładzie Izby Celnej w Poznaniu

Title in english:

Diagnosis of Management System in Public Institution on the Example of Customs Chamber in Poznań

Creator:

Flieger, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 521-530

Abstrakt:

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące zastosowania koncepcji organizacji uczącej się w Izbie Celnej w Poznaniu. Badaniu poddane zostały cztery obszary organizacji: obszar organizacyjnych uwarunkowań kreatywności, obszar komunikacyjnych uwarunkowań kreatywności, obszar motywacji do zmian oraz obszar psychospołecznego klimatu zmian. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że organizacja ta nie posiada cech organizacji uczącej się. Dodatkowo ujawniono wiele mechanizmów o charakterze patologicznym. Aby wdrożyć tę koncepcję w badanej organizacji, konieczne są głębokie zmiany w zakresie wiedzy kierowniczej, metod i praktyk zarządzania oraz kontroli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120165

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information